Overig Archieven - Pagina 18 van 19 - Clique Media BV
JADS, de data science-universiteit in Den Bosch, werkt veel samen met bedrijven en organisaties. Binnen het PDEng-programma, een vorm van post-master onderwijs, werken studenten een jaar lang in een bedrijf of organisatie aan een werkbare oplossing voor een probleem waarbij data een doorslaggevende rol speelt. Voorbeeld van zo’n probleem is het bestrijden van witwassen in de financiële sector. Voor het herkennen van verdachte transacties wordt data science met succes ingezet. JADS werkte op dit gebied al samen met de politie en het Openbaar Ministerie, nu toonde ook Van Lanschot Kempen interesse in deze veelbelovende ontwikkeling.
Omdat de samenleving is ondergedompeld in de corona-manier van werken en leven, is zij nog sterker afhankelijk geworden van digitaal contact en digitale ontwikkelingen. Het plotselinge en onvoorbereide massale thuiswerken maakt ons extra kwetsbaar voor cybercriminaliteit. Er wordt nu van verschillende kanten actie ondernomen om de cyberweerbaarheid te vergroten.
Nu wij allemaal meer en meer thuiswerken rijst de vraag; hoe pak je dit het beste aan?  Om te beginnen, wat zijn de rechten en plichten voor thuiswerkers? De werkgever heeft te allen tijde een zorgplicht voor zijn werknemers, hij is dus verantwoordelijk voor een goed instelbare werkplek. Dit varieert per werknemer, omdat niet elke thuissituatie zich leent voor de ideale werkplek. Bespreek samen met jouw werkgever wat het beste past en houd rekening met het volgende:
Haptotherapeuten Renze Boersma van GZ-haptotherapie Amsterdam en Pascalle van Straaten van Haptotherapie Bolsward helpen mensen weer in gevoeld contact met zichzelf te komen. De therapie heeft tot doel je bewust te laten worden van wat je lijf je laat voelen en hoe dit jouw denken en doen in het contact met anderen kan beïnvloeden.
"Eigenlijk zijn wij allemaal wel een beetje in de war van tijd tot tijd.” Reinier Waardenburg coacht mensen op een andere manier bij Messy-Mind om samen de kluwen te ontwarren en het hoofd weer helder te krijgen. Dit doet hij volgens de Acceptence and Commitment Therapy, voice dialogue en mindfulness. 
Door de sterk toegenomen stress en werkdruk onder invloed van de coronacrisis, dreigen veel werknemers binnenkort met burn-outklachten uit te vallen. Hoe meer stress en overbelasting, hoe groter de kans op een burn-out. Dit kan een domino-effect creëren: door onderbezetting ontstaat een nog grotere werkdruk en kunnen er nog meer personeelsleden uitvallen. Managers weten hier vaak niet goed mee om te gaan, zeker niet in extreme omstandigheden zoals de eerste en de huidige coronagolven.
Veel mensen ademen onbewust op een ‘verkeerde’ manier. Ze doen dat bijvoorbeeld wanneer ze stress ervaren. Inefficiënt ademen kan leiden tot een negatieve spiraal van (ernstige) klachten die je niet zo snel associeert met je ademhaling.
Als jij op dit moment piekert over jouw toekomst in werk, is dat best begrijpelijk. Reorganisaties en ontslagrondes lijken aan de orde van de dag en de vrees is dat er nog vele zullen volgen. Corona kan gevolgen hebben voor iedereen.
De gezondheidszorg is sterk aanbod gedreven. Voor elke klacht bestaat wel een diagnose als pincode voor vergoeding van een pil of psycholoog. Dit systeem maakt van teveel mensen patiënten die zich vervolgens gaan gedragen naar hun erkende beperkingen. Op deze manier belemmert onze verzorgingsstaat de ontplooiing van de participatiemaatschappij waarin mensen juist meedoen en werken naar hun mogelijkheden waardoor ze zich gelukkiger en gezonder voelen.
De wereldproblemen zullen niet ophouden na de coronacrisis. Er wachten ons nog genoeg onzekerheden, zoals de implicaties van vergrijzing en de klimaatverandering. De vraag is hoe we daar als maatschappij op kunnen inspelen, en of dat dan op een sociale, eerlijke wijze gebeurt. Een nieuwe economie, gericht op duurzaamheid en eerlijkheid in plaats van ongelimiteerde groei, begint zich al te ontwikkelen. Op korte termijn vindt een ingrijpende verandering in ons pensioenstelsel plaats. Hoe sociaal is het nieuwe pensioenakkoord en hoe leren we met deze veranderingen omgaan?
BLIJF OP DE HOOGTE
CLIQUE MEDIA
You may unsubscribe anytime you want by following the unsubscribe link from our newsletter.
Blijf op de hoogte