Financiële planning ligt aan de basis van een beleggingsportefeuille 

Aan het samenstellen van een beleggingsportefeuille gaat een goed doordachte financiële planning vooraf. Eerst moet iemand zijn financiële behoeften voor de toekomst in kaart gebracht hebben en op basis daarvan een rendementseis en een beleggingshorizon hebben bepaald. Afhankelijk van zijn risicobereidheid kan hij dan beslissen hoeveel hij wil sparen en welk bedrag hij wil beleggen. “Een vermogensbeheerder kan dan vervolgens een beleggingsportefeuille samenstellen.” zegt Martine Hafkamp, directeur van vermogensbeheerder Fintessa. Een financieel plan is overigens geen statisch geheel, financiële behoeften veranderen in de loop van de tijd. “Daarom is het aan te bevelen om elk jaar te toetsen of het financieel plan nog voldoet aan de eerder gestelde doelen. Zo niet, dan moet je bijsturen.”  

 

Hoe inventariseert Fintessa de wensen van nieuwe klanten? 

“Dat doen we door een aantal persoonlijke gesprekken, zowel tijdens de kennismaking als tijdens de uitgebreide intake en de hele periode dat iemand klant bij ons is. We gaan in op de financiële situatie, risicobereidheid, ervaring, kennis en beleggingshorizon. Daarna maken we een geschikt profiel op en daar passen we de beleggingen op aan. Wij blijven graag op de hoogte van veranderingen van de financiële en persoonlijke situatie van onze klanten, omdat die consequenties kunnen hebben voor het te voeren beleggingsbeleid.”  

 

Hoe stelt Fintessa een portefeuille samen?  

“We werken met modelportefeuilles. Dat betekent dat Fintessa, binnen de afgesproken kaders, zelf de beleggingsbeslissingen neemt. De klant krijgt een passende portefeuille bij zijn persoonlijke profiel. Dat kan neutraal, gematigd offensief of offensief zijn.” 

 

Wat verstaan jullie onder die begrippen?  

“Dat is een theoretisch verhaal. In theorie zijn obligaties veiliger dan aandelen. Daardoor hebben defensievere profielen een groter percentage obligaties in de assetmix. Vooraf hebben we de klant uitgelegd wat de verschillen zijn tussen de profielen en tijdens de intake bepalen we welk profiel bij hem of haar past op basis van zijn risicohouding en financiële doelen. Hoe offensiever, hoe meer aandelen in de mix. Er is daarin ook ruimte voor risicovollere aandelen, die sneller kunnen stijgen, maar ook dalen natuurlijk. Een defensief profiel bestaat (vrijwel) volledig uit vastrentende waarden. Dat bieden we niet meer aan in verband met de beperkte rendementsmogelijkheden. Hetzelfde geldt voor gematigd defensief. We beginnen bij neutraal. Risico en rendement zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.”  

 

Houden jullie in de gaten of de doelen wel worden gehaald?  

“Het is natuurlijk lastig omdat de beurs altijd onzeker is. Voor de klant bepalen we bij aanvang een financiële doelstelling gebaseerd op zijn beleggingshorizon. Gedurende de rit kijken we op regelmatige basis of dit nog realiseerbaar is en of er niet bijgestuurd moet worden. De onzekerheid op de beurs speelt daar geen rol in, omdat juist die onzekerheid een risicopremie oplevert. Die risicopremie is de beloning boven het risicovrije rendement. Beweeglijkheid van koersen is de prijs die een belegger betaalt voor een hoger rendement. Fintessa streeft niet persé naar het hoogste rendement maar naar het optimale rendement voor de klant. Uitgangspunt is en blijft zijn risicoprofiel.” 

Leuk artikel?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Laat een reactie achter

Gerelateerde Artikelen

Ontvang het laatste nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

En mis nooit meer een artikel.