In het oprichten van ZBC’s bestaat gelukkig expertise

Medisch specialisten die vol enthousiasme een eigen kliniek willen oprichten, vergissen zich nog wel eens in de complexiteit van zo’n onderneming. Bij het opzetten van een ZBC komt erg veel kijken, van huisvesting en juridische structuur tot gedachten over de doelstellingen en missie van de kliniek. Raadgevers Kuijkhoven helpt medisch ondernemers en neemt ZBC’s een hoop opstartwerk uit handen.

 

“We kunnen een ZBC adviseren en ontzorgen vanaf het moment dat de eerste plannen bij ons binnenkomen, en blijven betrokken zolang de ZBC bestaat,” zegt Niels ter Kuile, bedrijfsadviseur en lid van de coöperatie. Ter Kuile houdt zich vooral met medisch specialisten bezig.

 

Waar haalt Raadgevers Kuijkhoven zijn expertise in ZBC’s vandaan?

“We begeleiden al jaren medisch ondernemers zoals tandartsen en huisartsen bij het opzetten van hun praktijk, hun praktijkvoering en voorzien in onafhankelijke begeleiding bij een aanvraag voor financiering. Bij ZBC’s werkt het vergelijkbaar. De opkomst van ZBC’s is tamelijk recent. Vroeger had je de buitenpoli van ziekenhuizen, waarin specialisten eenvoudige handelingen buiten de ziekenhuismuren, vaak van hun huis uit verrichtten. ZBC’s zijn daar eigenlijk een geprofessionaliseerde vorm van. Ze lopen in omvang uiteen van twee artsen met een assistent tot iets als de Bergman kliniek, die je misschien beter een ziekenhuis kunt noemen. Raadgevers heeft alles in huis om ZBC’s te begeleiden: er is personeel en instrumentarium nodig, plus verzekeringen, aansprakelijkheid en rechtsbijstand. Alles moet geregeld worden, net als bij andere medische praktijken. We hebben onze eigen juridische afdeling, organiseren personeelsbegeleiding, verzuim, arbo. We doen ook salarisadministratie en belastingafdrachten. Eigenlijk kunnen we alles wat nodig is.”

 

Weten medisch specialisten altijd waar ze aan beginnen?

Meestal starten ze vanuit bevlogenheid, maar beseffen lang niet altijd waar ze aan beginnen. Als er contact is gelegd inventariseren we daarom eerst wat de oprichters precies willen. Wat voor zorg willen ze bieden voor wat voor patiënten? Hoe en met wie willen ze werken en waar komt de omzet vandaan? Waar willen ze zich vestigen en in wat voor huisvesting? Doen ze het in samenwerking met het ziekenhuis en betrekken ze hun vakgroep erbij? Hebben de oprichters hetzelfde doel, of is de één vooral commercieel geïnteresseerd en wil de ander gewoon de patiëntenzorg verbeteren? Gesprekken hierover kunnen al flinke discussies opleveren, en dan beginnen de meer praktische kwesties pas.”

 

Wat komt er in de praktijk bij kijken?

“Voordat een ZBC kan worden opgezet moet er nog het een ander worden geregeld en uitgezocht. Hebben de oprichters bijvoorbeeld geen contract met het ziekenhuis dat het runnen van een ZBC verhindert? De oprichters worden zelfstandig ondernemer, moeten samenwerken en contracten opstellen. Ze moeten afspraken maken over wie straks welke taken op zich neemt in de ZBC. Wie begeleidt bijvoorbeeld het personeel, wie doet de administratie, de financiën? Welke rechtsvormen zijn van toepassing? Willen ze ook niet-verzekerde zorg aanbieden? Hoe gaan ze dan om met debiteurenrisico’s? Ook moeten ze beseffen dat veel klinieken niet-gecontracteerde zorg moeten leveren, omdat ze voor veel verzekeraars te klein zijn om te contracteren. Nog zo’n praktische vraag: waar komt straks de omzet vandaan? Is dat omzet die het ziekenhuis misloopt? Dat kan problemen geven, maar als wachtlijsten worden weggewerkt voor eenvoudige ingrepen is de ZBC misschien juist welkom. Het mooiste is als er een samenwerking kan ontstaan met het ziekenhuis.

 

Een intensief voortraject, hoe gaan jullie daarna verder?

“Als de oprichters na het voortraject hun plannen willen doorzetten, dan regel ik juristen om het geheel vorm te geven. Er moet uiteindelijk een businessplan komen, waar de ZBC en de bank allebei wat aan hebben. Daarna gaan ze aan de slag om het plan te realiseren. Er moet nog van alles gebeuren, zoals klanten vinden en vergunningen regelen. Het is soms zoveel dat oprichters halverwege afhaken. Zij zien op tegen alle (tijds-) investeringen, die zeker in de beginperiode nodig zijn. Er is altijd groei, hoe ga je daarmee om als je tijd beperkt is? Meestal werken ze ook nog in het ziekenhuis en zijn lid van het MSB voor een vast aantal uren.”

 

Houden jullie contact met een ZBC als die eenmaal is opgestart?

“Zeker wel. We doen de jaarstukken voor ze en regelen personeelszaken via onze collega’s van ‘Inzet met Zorg’. Ook regelen we de complexe verzekeringen en aansprakelijkheden. We ontzorgen op alle vlakken maar blijven op een afstand, we kopen ons in principe niet in. We zijn geen groot voorstander van de wildgroei door de internationale private equity bedrijven die hier zorgaanbieders opkopen met primair een groot winstoogmerk. Daar is de gezondheidszorg in veel gevallen niet bij gediend. Wat we soms wel doen is participeren. De belangrijkste redenen om te participeren is de beleving van de ondernemersrisico’s door de medici bij het starten van een ZBC. Dit is spannend en daarbij kan het helpen als zij ons als medeondernemer betrekken bij het ZBC. Bijkomend voordeel is dat een deel van de advieskosten niet afgerekend hoeven te worden, maar in aandelen worden omgezet met een betrokkenheid van 5 a 10%. Het zorgt voor een nog grotere betrokkenheid bij de ZBC.”

 

Meer informatie vindt u op www.raadgevers.nl

Leuk artikel?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Laat een reactie achter

Gerelateerde Artikelen

Ontvang het laatste nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

En mis nooit meer een artikel.