Specialistisch teamwork bij Cavari Clinics IC geeft de doorslag

Cavari Clinics IC is gespecialiseerd in geïntegreerd medisch-specialistisch onderzoek van lichamelijke klachten en beperkingen die niet uit een al eerder vastgestelde lichamelijke ziekte verklaard konden worden. In het multidisciplinaire diagnosetraject is er oog voor zowel de somatische klachten, als de psychiatrische factoren en de sociale omgeving. Internist Else van den Berg: “Die holistische benadering biedt absoluut meerwaarde”. 

 

Meersporenbeleid 

“In ziekenhuizen maakt een aanzienlijk aantal patiënten een rondje langs diverse specialisten met als uitkomst: ‘op mijn terrein geen afwijkingen’,” vertelt Dorien Tulner, coördinerend medisch specialist bij Cavari. Als ziekenhuispsychiater in het Medisch Centrum Leeuwarden zag Tulner hoe patiënten kunnen verdwalen tussen de afgebakende schotten van de ziekenhuiszorg. Het inspireerde haar om samen met verschillende somatisch specialisten een nieuw zorgmodel te ontwikkelen en hiervoor later Cavari Clinics IC, een zelfstandig behandelcentrum (ZBC), op te richten. Een ZBC heeft als voordeel dat het kleinschalig is en zeer snel gewenste organisatorische veranderingen en kwalitatieve verbeteringen door kan voeren, wat voor dit zorgmodel een absolute voorwaarde is. Het zorgmodel is ontwikkeld voor patiënten die in de reguliere ziekenhuiszorg geen oplossing vinden. Daarnaast biedt Cavari Clinics Arbocuratieve medischspecialistische zorg voor het bedrijfsleven. Tulner: “We onderzoeken de klachten vanuit meerdere invalshoeken. Vaak is het medische probleem van de patiënt een optelsom van zowel medische als niet-medische zaken, die, zodra in samenhang bekeken, duidelijk en oplosbaar worden. Bij enkelvoudige diagnostiek krijg je dat overzicht niet. De focus van het Cavari-onderzoek blijft altijd op de lichamelijke klachten, maar deze worden in een breder kader geplaatst waarbij ook een standaard consult bij de psychiater hoort. We bespreken onze visie, en daarvan afgeleide werkwijze, al in het eerste gesprek met de patiënt en zijn volledig transparant in onze overwegingen. Patiënten waarderen dat.” 

 

Waardevolle aanvulling 

Het basisteam bij Cavari bestaat uit twee internisten, een neuroloog, een cardioloog, een psychiater, een fysiotherapeut en een diëtiste. “Ik kwam eigenlijk door toeval bij Cavari terecht,” vertelt internist Else Van den Berg, die ook als internist acute geneeskunde in het Ommelander Ziekenhuis Groningen werkt. “Ik kende de toegevoegde waarde van ZBC’s zelf nauwelijks, omdat er in de opleiding vrijwel geen aandacht voor is.” Van den Berg is erg tevreden met haar werkzaamheden bij Cavari. “De holistische benadering biedt absoluut meerwaarde. Tijdens mijn opleiding werd mij duidelijk dat psychiatrie een belangrijke rol kan spelen in het persisteren van somatische symptomen. Bij Cavari wordt een biomedische benadering van psychiatrie gehanteerd en je merkt dat patiënten daarvoor meer open staan”. 

 

Tevreden werkgever 

De Arbo Curatieve zorg die Cavari levert springt onder meer in het gat dat ontstaat door de lange wachttijden in de reguliere zorg. “Terwijl zowel de werknemer als de werkgever bij ziekte snel willen weten wat er aan de hand is”, aldus Tulner. “Een bedrijfsarts kan een werknemer dan naar ons doorverwijzen.” Maar ook wanneer werknemers in het reguliere traject zijn vastgelopen, kan een frisse blik bij Cavari de oplossing vormen. Een chauffeur van transportbedrijf Holtrop – Van der Vlist kan hierover meepraten. Na een schouderoperatie kreeg deze werknemer te horen dat zijn persisterende pijn- en bewegingsklachten op overbelasting berustten.  

 

Onderzoek bij Cavari wees echter uit dat er nog ernstige problematiek in het schoudergewricht aanwezig was. Na implantatie van een schouderprothese kon de werknemer tot zijn grote vreugde weer aan het werk. Voor Roelof Lutjeboer, General manager bij Holtrop – van der Vlist, was de casus een bevestiging van de meerwaarde die Cavari biedt. Lutjeboer: ”Een diagnose via Cavari kost geld, maar je weet snel en nauwkeurig wat eraan mankeert, waarna gericht aan het herstel kan worden gewerkt. De organisatie is als geen andere in staat om ingewikkelde gevallen vlot te trekken. Dat waarderen wij niet alleen, maar zeker ook onze medewerkers.” 

 

Tijd en uitleg 

Cavari ziet ongeveer 200 nieuwe patiënten per jaar, die vanuit het hele land verwezen worden door de huisarts, specialist of bedrijfsarts. Van den Berg: “Vaak is er sprake van persisterende klachten zoals vermoeidheid of pijn, of er bestaat onduidelijkheid over de etiologie. Deels wordt hier alsnog een somatische verklaring voor de klachten gevonden. Voor een ander deel bestaat ons werk uit het geven van uitleg over onderzoeken die in een eerder traject al gedaan zijn. Hiervoor is in het ziekenhuis weinig tijd”. 

 

Zodra het multidisciplinair diagnosetraject is afgerond, verwijst Cavari de patiënt meestal terug met een geïntegreerd rapport dat met de patiënt besproken is. “Een huisarts kan hier bijvoorbeeld weer verder mee aan de slag,” aldus Tulner. “Soms zijn we ook het eindpunt en is het diagnostisch traject zelf al als helend ervaren, terwijl bij andere patiënten een behandeling in een specifieke zorgomgeving nodig is.” Op deze manier is een ZBC als Cavari Clinics IC volgens Tulner een waardevolle aanvulling op het zorglandschap: “We zijn complementair aan de ziekenhuiszorg. Het is een winwinsituatie voor de patiënt en leidt tot daling van de zorgkosten.” 

 

Meer informatie vindt u op www.cavariclinics-ic.nl 

 

Leuk artikel?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Laat een reactie achter

Gerelateerde Artikelen

Ontvang het laatste nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

En mis nooit meer een artikel.