Aevitae’s antwoord op stijgend verzuim en mentale klachten

door Hans Niewenhuis

Aevitae is een dienstverlener gespecialiseerd in duurzame inzetbaarheid en ver- zuimpreventie en maakt zich zorgen om het toenemend psychisch verzuim. Aandacht voor de medewerker vanuit het bedrijf en het faciliteren van hulpmogelijkheden, voor zowel werkgever als werknemer, is volgens Aevitae in deze tijden essentieel.

MENTALE KLACHTENMiranda Caron, adviseur preventie en verzuim bij Aevitae: “Er is momenteel veel psychisch verzuim. De huidige omstandigheden: de krapte op de arbeidsmarkt of bijvoorbeeld de coronagevolgen gecombineerd met persoonlijke uitdagingen leiden tot mentale klachten. Denk aan gezinnen met kinderen of mantelzorgers, financiële zorgen en slaapproblemen. Maar ook het karakter en de coping stijl (de manier hoe iemand met stressoren omgaat) spelen een belangrijke rol.”

PREVENTIEAevitae zag dat ze bedrijven hierbij verder kon helpen. Raymond Langen, accountmanager, consultant en productontwikkelaar bij Aevitae: “We geloven in de lange-termijnvoordelen van een investering in vitaliteit. Dat is het begin van duurzame inzetbaarheid. We ontwikkelden hiervoor nieuwe oplossingen, zoals het product Inzetbaar en de Vitaal module. De Vitaal module biedt werknemers de mogelijkheid om preventief met hun gezondheid aan de slag te gaan.” Miranda: “In het geval van mentale klachten bijvoorbeeld kan een werknemer, zonder tussenkomst van de werkgever, bedrijfsmaatschappelijk werk inschakelen. Die biedt vroegtijdig en laagdrempelige hulp en geeft werknemers instrumenten en inzichten zodat zij inzetbaar blijven of weer worden.”

INZETBAARRaymond: “Inzetbaar voor onze MKB-klanten past precies in de core business van Aevitae. We zijn als dienstverlener de enige die dat ondersteunt met bedrijfszorg, inkomensverzekering en zorgverzekeringen. Inzetbaar biedt bedrijven zo de mogelijkheid te investeren in vitaliteit en de kosten daarvan op te vangen. We ontzorgen daarmee op zoveel mogelijk vlakken. Want wanneer een werk- nemer is uitgevallen door mentale klachten is het extra lastig om terug te keren in het arbeidsproces. En de werkgever is in ieder geval de eerste twee jaar van ziekteverzuim financieel verantwoordelijk.”

ACCENT OP DIENSTVERLENINGDe Vitaal module en Inzetbaar zijn voortgekomen uit een daadwerkelijke behoefte van de markt, en uitgewerkt middels een branchegerichte aanpak. Hiervoor zijn cao’s geanalyseerd en hebben we gekeken naar echt passende oplossingen. Raymond: “Door samen met collega’s van bedrijfszorg aan de voorkant goede gesprekken met klanten te voeren, brengt Aevitae in kaart wat ze nodig hebben en biedt daar praktische oplossingen voor aan.” Als gebruik wordt gemaakt van de vele mogelijkheden die Inzetbaar biedt, hebben alle betrokkenen daar voordeel van: de werknemer komt weer beter in zijn vel, de werkgever heeft er een gezondere en vitale werknemer bij, en het vermindert de kosten rondom ziekteverzuim. Daarbij helpt Aevitae het bedrijf om de risico’s van ziekteverzuim af te dekken.

MAATWERK ONDERSTEUND DOOR DATAAevitae gebruikt data-analyse ter ondersteuning van de maatwerkadviezen. Miranda: “Met grotere bedrijven stellen we gezamenlijk een Vitaal module samen voor alle medewerkers, gericht op de specifieke behoefte van die betreffende werkgever. Die behoefte brengen we in kaart door analyse van bijvoorbeeld een preventief medisch onderzoek en een medewerkers-tevredenheidsonderzoek, maar ook cijfers over zorgconsumptie en ziekteverzuim.” Raymond: “Aevitae kan met deze data niet alleen de betrokkenen laten zien dat investeren in vitaliteit écht loont, het levert inzichten waarmee weer nieuwe successen worden geboekt. We combineren de data graag met klantcontact en laten, binnen de regels van de privacy, resultaten zien die een werkgever misschien niet eens waren opgevallen.” Miranda: “Dat er in een bedrijf bijvoorbeeld relatief veel gebruik wordt gemaakt van fysiotherapie of van de slaapcoach uit de Vitaal module. Dat zou dan na verder onderzoek tot een advies voor gerichte preventieve maatregelen kunnen leiden.”. Miranda: “Die unieke combinatie is een groot voordeel. Zo helpen we de klant optimaal inzicht te krijgen in zijn eigen situatie.”

WERKGELUKAevitae wijst vooral op het belang van duurzame inzetbaarheid, het zo lang mogelijk en met plezier blijven werken. We zien dat steeds meer bedrijven daar aandacht voor hebben. Bedrijven moeten ook wel, want met de krapte op de arbeidsmarkt wordt de werkdruk bij werknemers die niet uitvallen groter, het werk moet tenslotte nog steeds worden gedaan. Zo kan er gemakkelijk een sneeuwbaleffect ontstaan. Om het werken aan een goede gezondheid en werk/privé balans verder aan te moedigen maakt Aevitae het voor de werknemer extra voordelig om er ook zijn basis- en aanvullende verzekering af te sluiten. Langen: “De klant krijgt korting op de aanvullende verzekeringen, waarvoor hij anders dubbele premie zou betalen. Dat maakt een collectieve verzekering bij ons extra aantrekkelijk en versterkt ons integrale gedachtegoed.”

INTERESSE?Raymond: “Werkgevers die meer willen weten over Inzetbaar en/of de Vitaal module kunnen contact opnemen met ons of met hun assurantieadviseur. Samen gaan wij aan de slag met de werkgever en leggen uit wat de mogelijkheden van onze producten zijn. Dit doen we altijd samen met de adviseurs van Aevitae Bedrijfszorg en de klant zelf. Zo creëren we synergie, ontzorgen de klant en dragen we bij aan een vitaler werkklimaat.”

Leuk artikel?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Gerelateerde Artikelen

Ontvang het laatste nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

En mis nooit meer een artikel.