Astrid Anna Kuin: hybride werken, veranderende markten en teamcoaching

Organisaties en teams moeten zich voortdurend aanpassen aan de veranderende marktomstandigheden. Hybride werken en tegelijk meerwaarde leveren aan en wendbaar zijn naar klanten, vraagt om teamcoaching. Juist nu de arbeidsvitaliteit tijdens de Coronaperiode behoorlijk onder druk staat.

 

Astrid Anna Kuin is bedrijfskundige, specialisatie sociale psychologie. In 1990 richtte ze Coaching in Organisaties op, internationaal geaccrediteerd en actief door heel Nederland met vaste locaties aan zee. Zij heeft veel ervaring met (team)coachen en het trainen van professionals, teams en leidinggevenden van zowel non-profit als profit organisaties, waaronder Top Drie Beste Werkgevers.


Welke vragen krijgen jullie?

Kuin: “Veel organisaties willen elke vijf jaar hun visie doorlichten; zitten we nog allemaal op dezelfde lijn? Actueel is de vertaalslag naar het hybride werken en wat dit van de organisatie vraagt. Naast targets willen teams weer optimaal kennis en ideeën delen. Teams willen vanuit diversiteit groeien, creatiever gaan werken, om feedback van klanten beter te benutten om die meerwaarde te kunnen bieden. (Young) Professionals willen zich ontwikkelen, inzicht verkrijgen in de kwaliteiten en valkuilen met aandacht voor de balans werk/privé.”


Hoe werken jullie?

“Tijdens de intake wordt de doelstelling benoemd en het programmavoorstel afgestemd op organisatie en deelnemers,” vertelt Kuin. “Eerst de Check-in. Hoe zit iedereen erbij, wat zijn ieders successen? Wat geeft en wat kost energie? Ze geven elkaar feedback en benoemen lastige situaties om van te leren. We gebruiken een diversiteit aan dynamische werkvormen, tips en tools die teams vervolgens in de praktijk kunnen toepassen. Deze tools ondersteunen de ontwikkeling naar meer succesvolle, effectieve teams. Teamleden die verschillend zijn, werken in subgroepjes om kennis en ervaring te delen. Het team presteert optimaal als persoonlijke- en collectieve ambitie samen kunnen komen. We coachen met het GROW-model. GOAL kijkt naar gewenste resultaten, REALITY benoemt de huidige situatie, de behaalde successen maar ook de obstakels, OPTIONS staat voor het creatieve vermogen om (alternatieve) oplossingen aan te dragen. WILL sluit af met het actieplan. Met deze resultaat- en relatiegerichte aanpak ontstaat er meer verbinding en begrip. Door professionele feedback op zorgvuldige wijze in te zetten groeit het onderlinge vertrouwen en de kwaliteit naar klanten.”


Waarom komt men bij jullie?

“Met teambuilding, (executive) coaching, training leiderschapvaardigheden werken wij heel resultaatgericht. Met dit maatwerk wordt in relatief korte tijd veel bereikt, mede doordat het team eigenaar blijft. Tijdens Corona werken teams vaak onder druk, op de automatische piloot, maar niet altijd effectief. Teamcoaching biedt tijd en ruimte voor reflectie, kwaliteitsverbetering; effectiever- en creatiever samenwerken. Elkaar onderling dusdanig ondersteunen zodat één plus één drie wordt. Vaak zijn een of twee coachingssessies met leidinggevenden en het MT ook erg effectief, ook als rolmodel voor de professionals. Kuin benadrukt: “Succes is een keuze. Blijf toekomstgericht werken vanuit kansen en mogelijkheden,vanuit focus en vitaliteit.”

 

Organisaties en teams moeten zich voortdurend aanpassen aan de veranderende marktomstandigheden. Hybride werken en tegelijk meerwaarde leveren aan en wendbaar zijn naar klanten, vraagt om teamcoaching. Juist nu de arbeidsvitaliteit tijdens de Coronaperiode behoorlijk onder druk staat. “Het team presteert optimaal als persoonlijke en collectieve ambitie samen kunnen komen.”

Drs. Astrid Anna Kuin,
CEO Coaching in Organisaties: Coaching, Executive Coaching, Teambuilding, Teamcoaching, Training Leiderschaps- en Coachingsvaardigheden.
Vragen? Via 0646065362 en coach@kuincoaching.nl

 

www.kuincoaching.nl/succesvolleteams

https://kuincoaching.nl/hybridewerken-persoonlijk-leiderschap

 

Leuk artikel?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Gerelateerde Artikelen

Ontvang het laatste nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

En mis nooit meer een artikel.