Bevlogen werknemers als fundament voor betere bedrijfsresultaten

qimpact

De laatste tijd is de aandacht voor het welzijn en werkgeluk van werknemers toegenomen. De coronapandemie en de toenemende krapte op de arbeidsmarkt hebben daar zeker aan bijgedragen. De wil is er. Echter, de grote vraag die ondernemers, directeuren en HR-managers zich vaak stellen is; hóe gaan we dat concreet aanpakken? Peter Wijnands, Q-impact en Merlin Jurg, InReturn, zijn gespecialiseerd in het beantwoorden van juist die vraag.

Wat doen Q-impact en InReturn?

 

Wijnands is directeur bij Q-impact en biedt diensten voor training, coachen en talentmanagement aan. Hij is inmiddels ruim 20 jaar actief in het trainingsvak. “De gezamenlijke missie van Q-impact en InReturn is ‘Iedereen bevlogen aan het werk’. Door onze expertises samen te voegen weten we dit effect bij onze klanten te realiseren. Ik help mensen en mkborganisaties tot 300 medewerkers met gedragsverandering. Q-impact doet dat op 3 niveaus; individueel, voor teams en organisatiebreed.” Jurg, register consultant duurzame inzetbaarheid, helpt met haar bedrijf InReturn om de bevlogenheid te verhogen of deze weer terug te krijgen. “Gedragsbeïnvloeding is complex. Het gaat om mensen stimuleren, verleiden, belonen en uitdagen. Om dat te realiseren, vertaal ik wetenschappelijke inzichten naar de praktijk.”

 

Met welke problemen komen organisaties bij jullie?

 

Wijnands: “Denk aan zaken als een slechte werksfeer, samenwerkingen die niet goed lopen, talent dat onvoldoende wordt benut, waardevolle mensen die ongewenst weggaan maar ook aan medewerkers die het idee hebben dat ze zijn uitgegroeid maar uit zekerheidsoogpunt toch blijven zitten.”

 

Jurg: “We beginnen met een analyse om te kijken wat er speelt. Wat gaat er wel goed en wat kan beter? Het is interessant om het verhaal van de leidinggevenden én van de medewerkers te horen. Pas dan krijg je helder waarom bijvoorbeeld het verzuim zo hoog is of de bevlogenheid weg is.”

 

Een voorbeeld van jullie werkwijze?

 

Wijnands: “Vorig jaar belde een eigenaar van een accountantskantoor, hij zat met de handen in het haar. Er was een partner vertrokken met een aantal medewerkers. Gevolg: de stemming op kantoor was slecht, de samenwerking niet goed en hij had er zelf ook niet zoveel zin meer in. Ik heb eerst aan hem gevraagd waar zijn energie zat en wat hij de komende jaren met het kantoor wilde bereiken. Daarna heeft Merlin onderzocht hoe het kwam dat zij niet meer de juiste energie hadden. Daaruit kwam een plan naar voren en is er gewerkt aan een gezamenlijke visie voor het bedrijf. Tevens hebben we trainingen gegeven, gekoppeld aan thema’s die samenhangen met bevlogenheid. Door het opstellen van sociale contracten hebben we het proces geborgd. Dit heeft zijn vruchten afgeworpen. Men ging beter samenwerken, er was meer begrip voor elkaar en de sfeer is sterk verbeterd. Een medewerker die slecht functioneerde, werd na een aantal gesprekken weer onderdeel van het team. Ook de ondernemer had weer goede energie gekregen.”

 

Werken met MAGIC

 

Jurg: “De kapstok voor onze werkwijze is MAGIC, dat staat voor vijf sleutelfactoren die een leider helpen bij het creëren van bevlogenheid bij de medewerkers. Ze staan voor:

Meaning: zorg dat het werk aansluit bij de waarden en idealen van de medewerker. Autonomie: creëer vrijheid voor medewerkers om het werk naar eigen inzicht uit te voeren.

Groei: creëer mogelijkheden en stimuleer werknemers om zich verder te ontwikkelen.

Impact: geef je medewerker inzicht in zijn/haar individuele bijdrage en positieve effecten van zijn/haar werk op de organisatie.

Connectie: zorg voor verbondenheid met collega’s, leidinggevenden en het bedrijf. De uitkomsten geven ons handvatten om op individueel niveau en organisatiebreed aan die bevlogenheid te werken.”

 

Welke trend is zichtbaar?

 

Jurg: ”Een onderzoek van de Universiteit Utrecht en Maastricht University uit 2021 onder 3400 bedrijven toont aan dat sinds de uitbraak van COVID-19 organisaties meer aandacht zijn gaan besteden aan het welzijn van medewerkers. En dat willen blijven doen. Echter, het overgrote deel van de bedrijven geeft aan hier hulp bij te willen. Wij hebben de expertise om daar praktische invulling aan te geven.” 

 

Wijnands: “Belangrijk is wel dat de directie het ook echt wil. Inzien dat ze, als ze goed zorgen voor hun medewerkers, dat ook weer terugkrijgen in termen van loyaliteit, minder ziekteverzuim, meer werkplezier, enzovoorts. Het staat onomstotelijk vast dat daardoor de bedrijfsresultaten verbeteren.”

Q-impact en InReturn organiseren op 16 maart 2022 een interessante middagsessie voor directeuren en ondernemers; ‘Maak je organisatie toekomstproef’. Deelnemers krijgen handreikingen hoe ze 5 sleutels van bevlogenheid in hun organisatie kunnen inzetten. Meer info op de websites van Q-impact en InReturn. Geïnteresseerden kunnen zich via www.q-impact.com of www.inreturn.fit inschrijven.

Meer informatie vindt u op
www.q-impact.com en
www.inreturn.fit

Leuk artikel?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Gerelateerde Artikelen

Ontvang het laatste nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

En mis nooit meer een artikel.