E-WISE: Kansengelijkheid begint met wie er voor de klas staat

E-WISE verzorgt nascholing voor docenten volgens een Netflix-model. Met een abonnement kunnen cursisten onbeperkt vakinhoudelijke, vakdidactische of pedagogische kennis opdoen. Door het thema ‘kansen(on)gelijkheid’ aan het cursusaanbod toe te voegen heeft het de mogelijkheid om dit probleem via de docent aan te pakken. Maar hoe precies? Daarover legt Nilufer Akpinar, directeur onderwijs bij E-WISE, een aantal vragen voor aan Jeroen Bos, rector Rijswijks Lyceum en Van Vredenburch College in Rijswijk.

 

Voordat Akpinar haar eerste vraag goed en wel heeft uitgesproken legt Bos direct bloot waar het binnen zijn scholen over gaat als het onderwerp kansen(on) gelijkheid wordt aangesneden.

 

“Kansen bieden is het grootste vraagstuk binnen onze school. Dat heeft er veel mee te maken waar een leerling vandaan komt. 95% van onze leerlingen komt bijvoorbeeld uit de Haagse armoedeprobleem-cumulatiegebieden. En vrijwel al onze leerlingen hebben een Nederlandse taalachterstand, wat effect heeft op alle vakken die je volgt.”

 

Initiatieven om die problemen aan te pakken zijn er al voldoende geweest, legt Bos uit: “Eigenlijk zijn wij met het thema kansengelijkheid al heel lang bezig. Met, voornamelijk vanwege budgettaire redenen, wisselende resultaten. Dat heeft ertoe geleid dat we dit op een andere manier aan willen pakken. We hebben het onderwerp in ons nieuwe schoolplan verwerkt om het zodoende meerjarig, structureel en integraal te lijf te gaan. Want wil je verandering veroorzaken, dan zul je dit echt veeljarig moeten gaan doen.“

 

Akpinar haakt in: “Hoe gaat jullie team aan docenten daar dan mee om? Zij zijn degenen die er extra tijd in moeten steken.”

 

Bos: “Kansengelijkheid begint bij ons met wie er voor de klas staat. Ze moeten goed opgeleid zijn, maar ook in staat zijn om bij deze school met een extra uitdaging om te kunnen gaan. Kun je dat, dan is de bereidheid om met en van elkaar te leren het allerbelangrijkst. Samen kom je uiteindelijk veel verder.”

 

Akpinar: “En wat kun je daar als schoolbestuur aan doen?”

 

Bos: “Wij hebben het aantal lesuren per leraar teruggebracht van 750 naar 600 klokuren per jaar. De tijd die vrijkomt zetten we in op ondersteuning van kleine groepjes leerlingen, onderwijsontwikkeling en professionalisering van de docent. Daarnaast proberen we middels extra programma’s zoveel mogelijk van de buitenwereld onze school binnen te halen. Kunst- en cultuurinstellingen, sportverenigingen, fotografen… allemaal met de bedoeling om de leefwereld voor onze leerlingen te verbreden.”

 

Akpinar: “En nieuwe leraren dan? Hoe kun je de onboarding zo invullen dat zij direct op het niveau en met de werkwijze van
hun nieuwe collega’s aan de slag kunnen?

 

Bos: “We hebben natuurlijk te kampen met een landelijk lerarentekort. Een school als deze heeft daar nog extra mee te maken. Wij hebben dus een grote uitdaging om goed personeel te vinden, dat gemotiveerd en bevoegd is. Het begeleiden van die mensen en daarna het behouden van kwalitatief personeel is van essentieel belang voor ons. Daar komt ook weer ‘het leren van elkaar’ naar voren. Wij stimuleren iedereen elkaars lessen te bezoeken en na te bespreken. Daardoor kunnen ook ervaren leerkrachten nog bij blijven leren.”

 

Akpinar: “Hebben docenten op scholen zoals deze een grotere uitdaging om zich te blijven professionaliseren?”

 

Bos: “Dat ben ik zeker van mening. Het is voor de docenten hier harder werken dan op scholen waar leerlingen wat minder belemmeringen hebben in het behalen van hun resultaten. Dus er moet ook meer ruimte zijn voor professionalisering. Ik vind dat er op dit soort scholen structureel meer salaris betaald moet worden voor docenten. Wil je investeren in gelijke kansen, dan moet je ongelijk investeren.”

 

Het gesprek met Bos levert weer extra inzichten voor Akpinar op over het thema kansenongelijkheid en hoe scholen daar in de praktijk mee omgaan. Het is en blijft belangrijk dat kennis en inzichten voor leraren direct toepasbaar zijn in de praktijk. Professionalisering van de docent draagt tenslotte bij aan kansengelijkheid.

 

Ook al zijn het kleine druppels op de gloeiende plaat van ongelijkheid en weten zij en Jeroen Bos ook dat er nog veel meer druppels nodig zijn om die plaat écht af te kunnen koelen.

 

Meer weten over nascholen met E-WISE? Bezoek dan www.e-wise.nl/clique

  

Leuk artikel?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Gerelateerde Artikelen

Ontvang het laatste nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

En mis nooit meer een artikel.