Health Exchange platform maakt delen van medische informatie efficiënter en goedkoper

De platformdienst Health Exchange van KPN faciliteert op een veilige en gestandaardiseerde manier de gegevensuitwisseling tussen zorgprofessionals onderling en tussen professionals en patiënten. De dienst laat verschillende digitale zorgsystemen gestructureerd met elkaar communiceren, zodat het delen van informatie efficiënter en goedkoper wordt.

 

Het delen en toegankelijk maken van medische gegevens wordt steeds belangrijker, onder meer door de huidige trend om zorg te verplaatsen vanuit het ziekenhuis naar zorg dicht bij de patiënt. Toegankelijke digitale informatie geeft de patiënt meer grip op zijn gezondheid en leidt tot tijdswinst voor zorgprofessionals. Bovendien zorgt een efficiënte en gestructureerde uitwisseling van gegevens ervoor dat er minder fouten worden gemaakt.

 

Verschillende dialecten

 

Een uitdaging bij het realiseren van efficiënte medische gegevensdeling, is het feit dat op dit moment veel diensten van zorgaanbieders in hun eigen digitale “dialect” spreken. Cefas Dam, Product Manager Health Exchange bij KPN, legt uit: “Om die uitwisseling voor elkaar te krijgen moeten er afspraken gemaakt worden over de manier en de plaats waar we gezondheidsinformatie opschrijven. Ook moet er overeenstemming zijn over de wijze waarop we gezondheidsinformatie exact omschrijven. Dat gebeurt in zogenaamde Zorginformatiebouwstenen (ZIB’s). Deze zijn gedefinieerd voor care, cure en GGZ en zitten elkaar soms in de weg. Op het Health Exchange platform komt de informatie van een patiënt in de vorm van ZIB’s bij elkaar. Wij zorgen dat het voldoet aan één standaard (eenheid van taal) zodat het makkelijk uitwisselbaar wordt. Ook zorgt dit ervoor dat informativan een patiënt die bij verschillende instellingen bekend is, weer gecombineerd gepresenteerd kan worden.” In de praktijk betekent dit dat “conflicten” tussen niet of minder goed interoperabele systemen en ook tussen uiteenlopende zorgstandaarden door Health Exchange worden opgelost voordat ze een probleem gaan vormen. Health Exchange maakt medische informatiesystemen dus eigenlijk interoperabel.

 

Als voorbeeld noemt Dam het elektronisch patiënten- dossier (EPD). “Health Exchange stelt een ziekenhuis in staat om toepassingen aan het EPD te koppelen, die door hergebruik van de informatie uit het EPD bijvoorbeeld de productiviteit van medewerkers kunnen vergroten. Een andere toepassing die Health Exchange mogelijk maakt is het delen van medische gegevens door een zorginstelling met andere zorginstellingen, of richting een patiënt. Met Health Exchange stellen we zorginstellingen bovendien in staat om te werken met informatiestandaarden voor de verpleegkundige overdracht of geboortezorg en sluiten we instellingen aan op landelijke afsprakenstelsels zoals MedMij en straks Twiin.”

 

Platform als een rotonde

 

Daan van Dooren, Product Owner Healthcare bij KPN, gebruikt de rotonde als beeld voor de dienst die Health Exchange aanbiedt. “Je kunt allerlei wegen (systemen) op het platform laten aansluiten en auto’s (de data) er overheen laten rijden. We bieden daarmee flexibiliteit in welke systemen je gebruikt en hoe je van systeem wisselt.” Zorgaanbieders bepalen waar informatie vandaan komt en heen gaat. Wij zorgen dat de data aankomt en ook weer als dusdanig herkend wordt, zonder de vaak hoge kosten voor maatwerkintegratie. Van Dooren: “Dat maakt gegevensuitwisseling goed- koper, want je kunt ook in de toekomst werken met nieuwe, innovatieve oplossingen zonder dat je apart maatwerk moet aanschaffen voor nieuwe mogelijkheden.” KPN ontwikkelt momenteel volop aan de platformdienst en zorgaanbieders kunnen de dienst afnemen als een service, waarbij ze alleen betalen voor wat ze gebruiken.

Health Exchange platform zorgt ervoor dat je op een veilige manier kunt samenwerken zonder dat je de autonomie over jouw informatie kwijtraakt.Veiligheid staat voorop

 

“Vertrouwen dat dit allemaal op een veilige manier gebeurt, is echter wel nodig voor de adoptie van digitale gegevensuitwisseling”, vertelt Dam. “Je wil niet alleen zeker weten dat informatie op een betrouwbare manier opgehaald wordt, maar ook wat ermee gedaan wordt. Health Exchange is een standaard voorziening die ervoor zorgt dat je op een veilige manier kunt samenwerken zonder dat je de autonomie over jouw informatie kwijtraakt. Dus jouw informatie komt niet terecht in een omgeving waar je er geen controle meer over hebt. Health Exchange haalt informatie uit systemen om uitwisseling mogelijk te maken en laat de controle erover bij de zorginstelling.”

 

Geen afhankelijkheidsrelatie

 

Een belangrijk aspect bij dergelijk gegevensdeling, is het gevaar van een zogenaamde vendor lock- in. Zo’n lock-in maakt een klant afhankelijk van een leverancier voor producten en diensten, omdat hij niet in staat is om van leverancier te veranderen zonder substantiële omschakelingskosten of ongemak. KPN garandeert echter dat er bij Health Exchange geen sprake van een dergelijke afhankelijkheidsrelatie is. “KPN is gewend om te werken binnen het stelsel van de Telecommunicatiewet,” aldus Dam. “Die wet bepaalt dat wij geen vendor lock-in mogen afdwingen en dat wij niets mogen doen met de data van een klant. Aan dit principe hebben we Health Exchange ook onderhevig gemaakt. Zo waarborgen we dat data alleen zo worden gebruikt als zorginstellingen willen. Dat betekent ook dat we ervoor kunnen zorgen dat de zorgtoepassingen van partners waarmee we werken op Health Exchange, hier ook gebruik van maken. Binnen Health Exchange kunnen zij die data hergebruiken, mits onder de strenge voorwaarden van de Telecommunicatiewet.”

 

Meer informatie over digitale oplossingen en IT in de zorg: www.kpn.com/health

Leuk artikel?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Gerelateerde Artikelen

Ontvang het laatste nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

En mis nooit meer een artikel.