‘Het begrijp belangenbehartiger is ruim: kies daarom voor kwaliteit’

Wanneer je slachtoffer wordt van een ongeval, kom je van het ene op het andere moment terecht in een wereld die je niet kent. Terwijl je nog aan het herstellen en verwerken bent draait de mallemolen van schadeafhandeling al op volle toeren, en wat is nu de juiste weg om voor jou gerechtigheid te krijgen? Zorg er daarom voor dat je belangen goed en oprecht behartigd worden. 

Dat klinkt wellicht vanzelfsprekend, maar de praktijk wijst anders uit. “Niet onafhankelijke belangenbehartiging komt uitermate veel voor”, vertelt Ineke Sybesma, directeur van Fonds Slachtofferhulp. “Waardoor zaken onnodig lang aanslepen, slachtoffers niet krijgen waar ze recht op hebben en ze in feite dubbel slachtoffer worden.” Secundaire victimisatie, zoals het opnieuw slachtoffer worden door bijvoorbeeld de schadeafhandeling officieel wordt genoemd, is helaas nog geen verleden tijd, onderstreept

Remco Heeremans, directeur van Stichting De Letselschade Raad. Beide (onafhankelijke) organisaties zetten zich daarom actief in om de “handel in leed” aan banden te leggen.

 

 

De belangrijkste oorzaken van secundaire victimisatie:

  • Te groot aanbod in belangenbehartigers met veel verschil in kwaliteit
  • Langlopende discussie over schadevergoeding tussen slachtoffer en wederpartij

 

Nationaal keurmerk letselschade
Wie na een ongeval op zoek gaat naar bijstand komt in een oerwoud van belangenbehartigers terecht, die allemaal pretenderen de juiste partij te zijn op weg naar gerechtigheid, maar welke is nu de juiste? “Het aanbod in belangenbehartigers is enorm”, weet Heeremans. “En niet iedereen heeft de juiste kennis in huis en de oprechte intentie om jou daadwerkelijk te helpen. Daarom is vorig jaar het Nationaal Keurmerk Letselschade in werking getreden, waaronder bonafide dienstverleners zich verenigen, zodat het voor slachtoffers duidelijk is waar hun belangen veilig zijn.” Op basis van een audit, waarbij alle facetten van de dienstverlening worden doorlopen, worden belangenbehartigers uitgebreid getoetst op klantgerichte en deskundige hulp. Bij groen licht krijgen zij het kwaliteitskeurmerk toegekend. “Door te kiezen voor een keurmerkhoudende dienstverlener zijn benadeelden in ieder geval verzekerd van hoogwaardige en klantgerichte dienstverlening.”

 

Discussie over schade
Betrouwbare dienstverlening moet er uiteindelijk voor zorgen dat jouw belangen daadwerkelijk behartigd worden, en zo snel mogelijk. “Dat kan door een goede letselschadeadvocaat in te schakelen”, adviseert Sybesma, “en hopelijk kan ook het keurmerk van De Letselschade Raad helpen de kwaliteit van schadebureaus te monitoren.” Betrouwbare belangenbehartiging is essentieel om een ingrijpende, levensveranderende situatie beter en sneller te kunnen verwerken, benadrukt ze. Een veelvoorkomende bottleneck bij letselschadezaken blijkt echter het bepalen van de ‘medische eindsituatie’. “Wanneer een slachtoffer genezen is of als een arts aangeeft dat er geen verbeteringen meer zijn te verwachten van de medische klachten. Pas na het bepalen van deze eindtoestand kan een letselschadezaak definitief afgewikkeld worden. Helaas leidt juist deze beoordeling vaak tot discussie. Medische expertise is in Nederland namelijk niet onafhankelijk, waardoor belangenbehartigers van slachtoffer en wederpartij nog te vaak lijnrecht tegenover elkaar staan. Om het slachtoffer nóg beter te beschermen tegen secundaire victimisatie, pleiten wij daarom voor het volledig onafhankelijk maken van de schadebeoordeling. In diverse Europese landen, zoals Zweden, Ierland en België, wordt al gewerkt met een neutrale partij die in dergelijke zaken optreedt en adviseert en dat werpt bewezen zijn vruchten af.”

 

Bindend oordeel voor een versnelde afhandeling
Niet alleen slachtoffers, maar ook verzekeraars hebben een duidelijk belang bij het definitief beëindigen van langlopende letselschadezaken, vindt ook De Letselschade Raad. Heeresma: “Vorig jaar hebben we hierom, naar aanleiding van de aanbevelingen uit een rapport van de Universiteit Utrecht en in opdracht van de minister voor Rechtsbescherming, een onafhankelijke Kamer voor Langlopende Letsel-schadezaken ingesteld. Deze zit als het ware tussen rechter en mediation in en geeft (na wederzijdse instemming) een voor beide partijen bindend oordeel. In het ideale stelsel zijn er natuurlijk helemaal geen langlopende letselschades* meer, maar in de tussentijd is er in ieder geval deze optie. Het is dan ook belangrijk dat partijen weten dat deze mogelijkheid tot het versneld beëindigen van geschillen er is.” Uiteindelijk is de belangrijkste factor in het herstel na een ongeval je eigen kracht, benadrukt Sybesma. “En als slachtoffer heb je anderen nodig om die kracht te hervinden; naasten én professionals. Met de oprechte intentie om jou te helpen, zodat je verder kunt met je leven.” Als slachtoffer ben je onwetend, besluit Heeresma. “Je komt terecht in een wereld die je niet kent en waarin veel specialisten en partijen betrokken zijn. Door te kiezen voor een keurmerkhoudende dienstverlener kies je voor een partij die jouw belangen daadwerkelijk behartigt en je zo snel en efficiënt mogelijk helpt je leven weer op te pakken.”

 

 

Leuk artikel?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Gerelateerde Artikelen

Ontvang het laatste nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

En mis nooit meer een artikel.