Juiste zorg op de juiste plek bij Spectrum Oogzorg

Dankzij efficiënte ketenzorg worden patiënten bij Spectrum Oogzorg altijd op het juiste moment door de juiste zorgverlener gezien. De oogkliniek geeft hiermee een praktische in-vulling aan het streven naar een zorgsysteem waarbij het functioneren van mensen centraal staat. Oogarts dr. Alexander Rulo: “Het opsporen van aandoeningen in een vroeg stadium voorkomt schade door uitgestelde zorg en het vermindert de wachtlijsten.”

 

In 2018 kwam onder leiding van het ministerie van VWS een rapport uit over De Juiste Zorg op de Juiste Plek. De strekking van dit rapport was dat ons huidige zorgsysteem in zijn voegen kraakt en dat er dringend een transitie nodig is. “Bij Spectrum Oogzorg zijn  we  met  deze  boodschap  concreet  aan  de  slag  gegaan,”  vertelt  oogarts  dr. Alexander Rulo.

 

Ketenzorg

“Vaak is het probleem binnen de oogzorg dat een patiënt zich zorgen maakt, terwijl de kwestie relatief makkelijk op te lossen is,” aldus Rulo. Bij Spectrum Oogzorg wordt een patiënt daarom eerst door een optometrist gezien. “Die kunnen zestig tot zeventig procent van de patiënten goed behandelen. Daarbij is een goede samenwerking met de oogarts belangrijk, zodat de kwaliteit altijd gewaarborgd is. En de verwachtingen bij een patiënt moeten gemanaged worden, dat moet een stapje eerder in de keten al starten. Eigenlijk willen we dat een huisarts-assistent al een schifting maakt in de urgentie van de hulpvraag en een patiënt uitlegt dat  een  eventueel  gesprek  met  bijvoorbeeld  een  optometrist in haar geval de juiste zorg is.” Op deze manier worden oogartsen minder belast en lopen de wachtlijsten niet verder vol. Rulo: “Vergelijk het met de diabetesverpleegkundige bij de huisarts. Die staat dicht bij een patiënt, kent de patiënt goed en kan veel problemen zelf oplossen. Bij complexe problemen is de arts altijd beschikbaar voor supervisie. Zo kunnen we snel aan diagnostiek doen en voorkomen we schade door uitgestelde zorg.”

 

Deep learning

Een andere manier om aandoeningen vroeg op te sporen,  zijn  technologische  innovaties.  Rulo:  “We  werken bij Spectrum Oogzorg al met de modernste diagnostische apparatuur en informatietechnologie. In de nabije toekomst zal beeldvormende diagno-stiek in de oogheelkunde nog belangrijker worden. Zoals  softwareprogramma’s  die  analyseren  of  er  sprake is van een afwijking aan het netvlies, zoals retinopathie of maculadegeneratie. Dit soort technieken zijn in ontwikkeling en zullen dankzij deep learningsteeds efficiënter worden. Zo komen patiënten nog sneller op tijd bij de juiste hulpverlener.”

Leuk artikel?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Gerelateerde Artikelen

Ontvang het laatste nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

En mis nooit meer een artikel.