MiGuide maakt leven met diabetes beter

MiGuide maakt leven met diabetes beter

miguide

Een gezonde leefstijl speelt een belangrijke rol in het leven met diabetes type 2. Daarom helpt MiGuide patiënten, samen met u als huisarts of praktijkondersteuner, om een gezonde leefstijl aan te nemen en om deze daadwerkelijk vol te houden.

Meer regie voor de patiënt, meer tijd voor zorginhoud voor u.

De MiGuide-app en het bijbehorende portaal ondersteunen leefstijlcoaching vanuit de huisartsenpraktijk, speciaal voor mensen met diabetes type 2’, legt CEO Arjen Huizinga uit. ‘Zodat zij de regie kunnen nemen over hun gezondheid en er uiteindelijk minder medicatie nodig is.’ Huizinga ontwikkelde de app samen met arts Bart Brandenburg, met ondersteuning van Expertdoc, TNO en PEX Life. Op basis van de huisartsenrichtlijnen en gekoppeld aan het Huisartsen- InformatieSysteem (HIS).

Door een gezamenlijke visie op leefstijlgeneeskunde te combineren met een technologische en medische achtergrond, ontwikkelden zij, samen met een breed team, een platform dat mens-tot-mens-gezondheidszorg middels digitalisering bevordert én efficiënter maakt.

Tijdsbesparing voor de huisarts

Het grote voordeel voor de zorgverlener is uiteindelijk de tijdsbesparing die het platform oplevert, vertelt Huizinga. ‘Patiënten komen minder vaak op consult en wannéér zij op consult komen, bieden de data direct inzicht in de huidige situatie en het medische advies dat hieraan gekoppeld moet worden.’ Het feit dat patiënten minder vaak naar de praktijk komen, vergt tegelijkertijd een andere mindset, benadrukt hij. ‘Je moet dit als huisarts durven loslaten. En om succesvol met MiGuide te kunnen werken, moet je als praktijk willen investeren in deze nieuwe manier van werken. Daarom begeleiden wij huisartsen en praktijkondersteuners actief bij de implementatie van MiGuide.’

MiGuide

Minder complicaties bij de patiënt

Wanneer patiënten met de app aan de slag gaan, kunnen zij met al hun technische en servicevragen eveneens bij MiGuide terecht. Brandenburg: ‘We ontlasten de huisartsen zoveel mogelijk, zodat zij zich op hun core business kunnen concentreren: zorg verlenen.’ Het voordeel voor de patiënt is dat de app meer inzicht in, en controle over het ziektebeeld geeft, vertelt de ChiefMedical Officer. ‘Onderzoeken tonen aan dat dit veel doet met de kwaliteit van leven.’ Daarnaast wordt het makkelijker om een gezonde leefstijl aan te nemen, en om deze vol te houden. ‘Een leefstijl die het leven met diabetes type 2 beter maakt.’

Door de dagelijkse begeleiding van diabetespatiënten digitaal uit handen te geven, blijft de zorginhoud in de praktijk. Uiteindelijk gaat het namelijk om de kwaliteit van leven, vinden Huizinga en Brandenburg. En niet om de ziekte. ‘Door technologische en medische kennis te koppelen, creëren we een gedragsverandering die gezondheidsvoordelen oplevert voor de patiënt en een efficiencywinst voor u als zorgverlener.’

Leuk artikel?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde Artikelen