Het groeiende tekort aan geschikte zorgwoningen is een uitdaging en een kans tegelijk

In een steeds verder vergrijzende samenleving, neemt de behoefte aan zorggeschikte woningen voor ouderen snel toe. Nu al bestaat er een tekort aan dit soort woningen en op basis van de prognoses van het Centraal Bureau van Statistiek (“CBS”) wordt verwacht dat het aantal ouderen dat een zorgwoning zoekt de komende twintig jaar zal verdubbelen. “Dit is een enorme uitdaging voor iedereen die in de zorgvastgoedmarkt actief is.” zegt Teus Oskam, Directeur bij zorgvastgoedbelegger Estea. Samen met Justin de Ridder, Partner bij Nectar, speken we over zorgwoningen als private belegging. Samen hebben zij de handen ineengeslagen om het tekort aan te pakken.

Kunnen jullie iets meer vertellen over de samenwerking die jullie zijn aangegaan?

Justin: “Vanuit Nectar houden wij ons primair bezig met het structureren en aanbieden van maatwerk beleggingen aan particulieren. Wij geloven erin dat je het beste kunt richten op dat waar je goed in bent. Het ontwikkelen en exploiteren van zorgvastgoed is iets waar Teus en zijn collega’s van Estea veel meer ervaring mee hebben, vandaar dat wij vanuit Nectar de samenwerking met hen hebben gezocht.”

Teus: “Bij Estea hebben wij inderdaad een lang trackrecord in het ontwikkelen, realiseren en exploiteren van zorgvastgoed. Wij staan heel nauw in contact met de eindgebruiker, de bewoner met een toenemende zorgvraag, en weten daarom goed waar de behoeftes liggen. Met Nectar willen wij een brede groep aan particulieren betrekken bij onze activiteiten. Wij realiseren hele mooie projecten waarin mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen in hun vertrouwde omgeving en de zorg en ondersteuning kunnen ontvangen die op dat moment nodig is.” 

Mooie projecten, zou je iets specifieker kunnen zijn? Justin: “Samen met Estea hebben we recentelijk vier zorgrésidenties in de provincie Gelderland aangekocht. Beleggers kunnen in deze objecten investeren door middel van vastrentende obligaties.”

Wat voor een type zorg wordt er geleverd in die résidenties?

Teus: “In de résidenties wordt intensieve zorg geleverd aan ouderen. De bewoners van de résidenties hebben een door het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) vastgestelde zorgvraag met een zorg zwaarte van tussen de 4 en 8. Je moet hierbij denken aan ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen en een intensieve zorgen ondersteuningsvraag hebben door dementie of somatische aandoeningen.” 

 

Hoe bepalen jullie of een pand geschikt is als woonzorglocatie?

 

Teus: “We kijken altijd naar hoe een gebouw zich verhoudt tot de omgeving. Aan welke woonzorg vorm is er behoefte in de omgeving? Om dit te kunnen beoordelen spreken we met ons netwerk van zorg- en welzijnsorganisaties, de gemeente en het zorgkantoor. Samen met hen ontwikkelen we het programma van eisen zodat het plan wat we maken aansluit op de behoefte van de gebruiker. Wanneer we een gebouw aankopen vraagt dit eisenpakket veelal om vergaande aanpassingen, wat leidt tot de nodige investeringen.”

Justin: “Dat brengt ons bij de financiële kant van de beoordeling. Vanuit Nectar kijken wij mee naar de economische onderbouwing van het pand en de exploitatie daarvan. De objecten worden gedeeltelijk gefinancierd door private beleggers. Wij beloven deze beleggers een vast rendement. We moeten vooraf dus wel de zekerheid hebben dat wij aan deze verplichting kunnen voldoen. Rendementen staan erg onder druk door de lage rentevoet en de toegenomen vraag naar zorgvastgoed. Enerzijds hebben we te maken met het realiseren van een hoogwaardige en toekomstbestendige woonzorglocatie en anderzijds moeten we private beleggers geïnteresseerd houden, wat vraagt om nauwe samenwerking.” 

Waarom kiezen jullie voor particuliere financiering van jullie activiteiten?

 

Justin: “Zoals gezegd zien wij het tekort aan zorggeschikte woningen voor ouderen als een uitdaging. Maar het is ook een kans. In ons huidige macro-economische landschap met hoge inflatie en banken die negatieve rente rekenen aan vermogende spaarders, is vermogensbehoud niet meer vanzelfsprekend. Je kunt als particulier dan twee dingen doen: je hierbij neerleggen en accepteren dat je reële vermogen aan waarde verliest of op zoek gaan naar stabiele meerjarige beleggingen als alternatief op een spaardeposito. Wij zijn ervan overtuigd dat er een grote groep mensen voor de tweede optie kiest. Hier komt bij dat beleggers in toenemende mate behoefte hebben aan impact beleggen; een belegging moet positief bijdragen aan de maatschappij. Het faciliteren van zorggeschikte woningen voor ouderen past hier goed bij.”

 

Teus: “Met onze samenwerking verenigen we deze behoefte tot beleggen met het realiseren van een groot aantal zorggeschikte woningen. Een mooie kans voor meerdere partijen dus.” 

Wil je meer weten over de samenwerking tussen Estea en Nectar of over de mogelijkheid tot participeren in de obligaties? Ga dan naar: www.gonectar.nl 

Leuk artikel?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Gerelateerde Artikelen

Ontvang het laatste nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

En mis nooit meer een artikel.