Snelle, betere en slimmere oogzorg dankzij Ksyos Orthoptie

Vanaf juni 2022 kunnen huisartsen en jeugdartsen bij Ksyos gebruikmaken van het Zorgpad Orthoptie. De huisarts of jeugdarts verwijst een patiënt (vaak kinderen) met orthoptische klachten via Ksyos naar een orthoptist, werkzaam in de optiek in de buurt. Een oogarts kijkt bij het eerste bezoek altijd digitaal mee. De patiënt hoeft voor een orthoptisch onderzoek dus niet langer naar het ziekenhuis. Hierdoor kunnen patiënten sneller worden geholpen en nemen bovendien de lange wachttijden in het ziekenhuis af.

 

Uit de pilotfase kwam naar voren dat ruim 90% van de patiënten na het bezoek aan de orthoptist niet naar het ziekenhuis verwezen hoefde te worden. Met de verwachte aantallen betekent dit dat dit jaar bij ruim 5.000 patiënten een ziekenhuisbezoek wordt voorkomen.


Vroegtijdig diagnosticeren is noodzaak

Vooral kinderen tot twaalf jaar met bijvoorbeeld leesklachten, hoofdpijnklachten en met verminderd zicht aan één oog, kunnen terecht bij een orthoptist. Vroegtijdig opsporen is volgens Ksyos orthoptist/ bestuurslid NVVO Ilse Kouters van groot belang, omdat de ontwikkeling van de gezichtsscherpte bij kinderen nog niet is voltooid. ”Als je een lui oog bijvoorbeeld niet (tijdig) behandelt, kan dit op latere leeftijd problemen geven als het goede oog ook minder gaat zien. Dit kan leiden tot verminderd dieptezien. De orthoptist spoort mogelijke belemmeringen voor een goede ontwikkeling van de gezichtsscherpte op. Daarnaast onderzoekt de orthoptist of hoofdpijnklachten en/of leesklachten worden veroorzaakt door oogheel- kundige afwijkingen. Indien nodig start de orthoptist een behandeling.”

 

Laagdrempelig en korte wachttijden

”Sinds de coronapandemie hebben veel kinderen thuisonderwijs gevolgd”, vervolgt Ilse Kouters. ”Het aantal kinderen met hoofdpijnklachten en/of lees- klachten is in mijn beleving de afgelopen jaren toegenomen. De orthoptist kan belangrijke onder- steuning bieden aan de huisarts door het uitsluiten van een oogheelkundige oorzaak. Hierdoor is een bezoek aan de kinderarts die een serie onderzoeken start (inclusief bijbehorende kosten), vaak niet nodig. Bovendien ervaren de meeste kinderen een optiek- zaak als minder beangstigend dan een ziekenhuis- omgeving. Ik merk over het algemeen dat ouders de korte wachttijden erg prettig vinden en een bezoek aan de orthoptist als laagdrempelig ervaren.”

 

Werkwijze orthoptisch onderzoek via Ksyos

De huisarts of jeugdarts verwijst de patiënt via Ksyos naar een orthoptist, in de optiek in de buurt. De orthoptist onderzoekt de oogspieren van de patiënt en controleert de samenwerking tussen de ogen. Hierna geeft hij een voorlopige diagnose en advies. De oogarts bekijkt digitaal de uitgevoerde onderzoeken, geeft een definitieve diagnose en beantwoordt eventuele vragen van de orthoptist. De oogarts heeft een maximale reactietermijn van twee werkdagen, maar reageert gemiddeld binnen vijf uur. De orthoptist deelt de uitslag met de patiënt en initieert het vervolgtraject. Uitslagen, bevindingen, diagnose en het advies van de orthoptist en de oogarts worden via een edifact-bericht naar het HIS gestuurd. Ook zijn alle onderzoeken in te zien via het Ksyos platform. Het orthoptisch onderzoek is voor kinderen onder de achttien jaar eigen risico vrij.

 

Over Ksyos Oogheelkunde

Het Zorgpad Orthoptie is onderdeel van Ksyos Oogheel- kunde. Met Ksyos Oogheelkunde werken huisartsen, optometristen, orthoptisten en oogartsen samen om mensen met oogklachten zo snel mogelijk de juiste zorg te bieden. “Wachttijden van 6 maanden en langer, dat is onacceptabel. Er moet iets veranderen om de oogzorg in Nederland toegankelijk te houden”, volgens Leonard Witkamp, medisch directeur Ksyos. “Dankzij Ksyos Orthoptie kunnen oogartsen en orthoptisten in het ziekenhuis zich focussen op de complexe en acute oogklachten. Zo zorgen we samen voor de juiste zorg op de juiste plek.”

“De orthoptist kan belangrijke ondersteuning bieden aan de huisarts door het uitsluiten van een oogheelkundige oorzaak.”

Meer informatie over Ksyos Orthoptie vind je op www.ksyos.nl/orthoptie

Leuk artikel?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Gerelateerde Artikelen

Ontvang het laatste nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

En mis nooit meer een artikel.