VastgoedDialoog: “Het gebouw moet altijd de inhoud volgen”

Ieder dorp, stad of gemeente is gebaat bij een goede verdeling van maatschappelijk vastgoed als scholen en (sport)verenigingsgebouwen. Om een samenhangend en effectief aanbod in deze voorzieningen te creëren moeten gemeenten en instellingen duidelijke afspraken maken. VastgoedDialoog ondersteunt hen daarbij.

VastgoedDialoog is een onafhankelijk adviesbureau voor maatschappelijk vastgoed, dat zich gespecialiseerd heeft op onderwijs, kinderopvang en sport. Zij adviseren en ondersteunen gemeenten, schoolbesturen, kinderopvang, sportverenigingen en zorginstellingen bij (integrale) huisvestingsplannen en onderzoeken de haalbaarheid van deze plannen.

Drie adviseurs van VastgoedDialoog; Fons Loogman, Onno Martens en Anton de Jong kunnen er uren enthousiast over uit wijden. Loogman: “De ene keer zit je als een spin in het web tussen gemeenten, scholen en instellingen om verschillende belangen en ideeën in de regio bij elkaar te brengen. Een andere keer help je een school bij het in bakstenen gieten van hun idee over het onderwijs, zoals een laboratoriumruimte voor een school met de focus op bèta vakken.”

De Jong valt hem bij: “Het gebouw moet altijd de inhoud volgen.” In Hellevoetsluis vindt er op dit moment een huisvestingsproject voor scholen plaats, vertelt Onno Martens: “Voor een integraal huisvestingsplan (IHP), zoals we hebben gemaakt voor Hellevoetsluis, zit je altijd met twee partijen om de tafel. De gemeente, die de huisvesting financiert en de scholen zelf. Die kunnen verschillende belangen hebben. Daar hebben wij dan een bemiddelende en adviserende rol in.”

De Jong: “Aan de ene kant is er een noodzaak om in de gebouwen in te grijpen. Aan de andere kant moeten we goed kijken naar wat we aan voortgezet onderwijs willen aanbieden in Hellevoetsluis. Nu en op termijn. Misschien wel breder dan de gemeente en moet je gaan kijken naar de schoolhuisvesting op het hele eiland Voorne-Putten. Daarna kijk je pas naar welke huisvesting daarbij in Hellevoetsluis hoort.”

Martens: “Als je de afweging moet maken of een school gerenoveerd moet worden of nieuwbouw krijgt, ga je verder kijken dan alleen de technische staat van het gebouw. Je kijkt naar de omgeving van de school, de marktpositie of zelfs breder naar de economie, maatschappelijke ontwikkelingen zoals duurzaamheid en dan pas volgt de techniek.”

Een weloverwogen keuze kan dan ook pas gemaakt worden door eerst de uiteenlopende belangen en ideeën in de regio bij elkaar te brengen en daarna pas over te gaan op de invulling van een gebouw of een gebied. Loogman: “Je moet meer doen dan het aantal aanwezige leerlingen delen door 30 voor het aantal schoollokalen dat er moet komen. De prognoses die wij maken zijn veel gecompliceerder. Als een school, bijvoorbeeld, tijdelijk extra aantrekkelijk is door een nieuw gebouw, nieuwe vleugel of vak, dan moet je dat een bepaalde waarde meegeven in je verwachtingen. Op basis van kennis van leerlingenontwikkeling, technische voorzieningen en technische mogelijkheden proberen wij gemeenten en scholen aan elkaar te verbinden en zo tot goede plannen te komen.”


Voor meer informatie kijk op www.vastgoeddialoog.nl


Leuk artikel?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Gerelateerde Artikelen

Ontvang het laatste nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

En mis nooit meer een artikel.