Stichting Viertaal: Omdat taal voor iedereen is
viertaal
viertaal

Zeven (voortgezet) speciaal onderwijs scholen en vier ambulante diensten werken intensief samen voor slechthorende leerlingen en leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis. Doel is om de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun deelname in de maatschappij.

Een taalontwikkelingsstoornis

“TOS is nog een relatief onbekend fenomeen. TOS staat voor TaalOntwikkelingsStoornis en is bij de meeste ouders, leerkrachten en andere partijen
toch aanzienlijk minder bekend dan bijvoorbeeld dyslexie. “TOS is een erfelijke neurobiologische ontwikkelingsstoornis. Dit betekent dat taal in de hersenen minder goed wordt verwerkt. Een kind met TOS heeft bijvoorbeeld grote moeite met praten of het begrijpen van taal.” Er wordt regelmatig gedacht dat er ook een probleem is met de intelligentie, maar dat is niet de oorzaak van TOS ”, zegt Natasja Kroon, Bestuurder van Stichting VierTaal.

Regulier en speciaal onderwijs

“De ondersteuningsbehoefte van de leerling staat centraal. Een groot deel van de leerlingen blijft gewoon op de reguliere basisschool en krijgt via ons ambulante begeleiding. Is er intensieve begeleiding nodig dan komt het kind bij ons op school; het speciaal onderwijs. Op onze scholen worden de leerlingen ondersteund door een een team van leerkrachten, onderwijsassistenten, logopedisten, maatschappelijk werkers en psychologen. Voor iedere leerling wordt een onderwijsperspectiefplan gemaakt. Per leerling wordt bepaald: waar ligt de behoefte en wat zijn de doelen? Maatwerk dus, wat minimaal eens per jaar wordt geëvalueerd.”, aldus Kroon.

Samen werken aan onderwijs met Viertaal

“Wij willen onze leerlingen zoveel mogelijk voorbereiden op een volwaardige plek in de maatschappij. Gelijke kansen voor elk kind door samen het verschil te maken. Het is daarom belangrijk dat we goed samenwerken met partners in de regio’s en dat het reguliere onderwijs ons weet te vinden. Het streven is de leerling zo dicht mogelijk bij huis en in de reguliere setting onderwijs te laten volgen. Thuisnabij als het kan, speciaal als het moet.”

“Als expertisecentrum op het gebied van communicatieve vaardigheden voor slechthorenden en TOS versterken wij graag het regulier onderwijs door onze expertise te delen; wat zijn de kenmerken, wat is de problematiek en welke aanpak werkt. Daarnaast werken we bij voorkeur, samen met
het regulier onderwijs, aan tussenvormen waarbij leerlingen op een reguliere school toch een vorm van intensieve ondersteuning krijgen. Zoals bijvoorbeeld een kopklas in het basisonderwijs of deels lessen volgen op een reguliere VMBO school (de zgn. symbioseschool).”

“Graag openen we ook weer deuren naar nieuwe oplossingen en ideeën. We moeten het uiteindelijk samen doen”, zegt Kroon.

Meer informatie vind je op www.viertaal.nl

viertaal

Categories:

No responses yet

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

BLIJF OP DE HOOGTE
CLIQUE MEDIA
You may unsubscribe anytime you want by following the unsubscribe link from our newsletter.
Blijf op de hoogte